Körmend sportélete 1884-1984

Előszó

Nagy esemény egy sportegyesület életében a 100 éves évforduló, különösen akkor, ha ez a sportegyesület egy 12 és fél ezer lakosú kisvárosban működik.

Körmend város sportegyesülete, a Körmendi Dózsa MTE jogelődjének – a Körmendi Atlétikai Clubnak – 1884. évi megalakulásával egy százéves sporttevékenységet és múltat vallhat magáénak. Ez a múlt nem volt mindig fényes, tele volt kudarcokkal, megpróbáltatásokkal, de az önmegvalósítás örömét is adta azok számára, akik részt vállaltak belőle.

A sportolás akkori körülményei, technikai és személyi feltételei nem hasonlíthatók össze a korunk és társadalmunk adta lehetőségekkel.

Elődeink sokat fáradtak és küzdöttek az alapszabályokban leírt célok megvalósításáért, hogy azokat időről-időre utódaik számára biztosítsák. Igaz kevesen voltak, a sportolásnak nem volt és társadalmi okokból nem lehetett olyan tömegbázisa, mint korunkban, de munkája nem volt hiábavaló, méltó követőkre találtak.

A száz évvel ezelőtt leírt célkitűzés alapgondolata időtállónak bizonyult. A város és a sportegyesület – az élet, a megváltozott életforma megkívánta eltérésekkel – ma is „a testedzést szolgálja, közhasznú intézmények segítségével a hazai és helyi közjót gyarapítja, a társas életet élénkíti”. A sportéletbe sokan kapcsolódtak be: aktív sportolók, sportvezetők, sportszervezők, támogatók. Hatásukra megélénkül a város mindennapi sportélete: üzemek, intézmények alakítanak sportköröket, rendeznek sportversenyeket, megmozgatják az itt élők több korosztályát. Ennek jelentősége bővebb indokolás nélkül is elfogadható mindenki számára: kisebb-nagyobb közösségek külső és belső viszonyait formálja, az egyének egészséges életmódját alakítja, a jövő növekvő terheit jobban hordozni képes fiatalokat nevel.

A város lakosságának sportszeretete, érdeklődése és segítsége visszahat a versenysportra. Csak az így létrehozott körülmények között lehetett és lehet elérni néha országos jelentőségű eredményeket, így lehet létrehozni a város nagyságát is meghaladó méretű sporttevékenységet. Ezen eredmények a város nevét is hordozzák, az itt lakók önbecsülését növelik, egészséges lokálpatriotizmusra nevelnek. Erre a jövőben is szükség van.

A város lakosságának ez a sportszeretete indíttatta Körmend Város Tanácsát arra, hogy a KÖRMENDI FÜZETEK sorozatának ezt a számát a város 100 éves sporttörténetének szentelje.

A sportegyesület és támogatói nevében köszönetet mondok érte. Köszönet illeti a kiadvány szerzőit, szerkesztőit és mindazokat, akik sporttörténeti anyagokkal, emlékekkel segítették annak összeállítását.

Kérem az olvasót, hogy fogadja olyan szeretettel és megbecsüléssel ezt a munkát, mint amilyen gondossággal és munkával alkotói azt létrehozták.

BÁLINT KÁROLY
a Körmendi Dózsa MTE elnöke
(1984)

Képgaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.945086365577089.1073741860.832236763528717&type=3